TH EN
A A A

ภัยแล้งทำน้ำทะเลหนุนสูง สวนมะพร้าวเวียดนามเจ็บหนัก

9 กรกฎาคม 2563   

                ไม่เพียงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและค้าสินค้าเกษตรทั่วโลก ในปี 2563 เวียดนามยังประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่สูงเป็นประวัติการณ์
                เกาะแห่งมะพร้าวอย่าง “จังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre)” นั่นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งมีผลให้ขณะนี้ตลาดเป้าหมายใหญ่อย่างร้านค้าปลีกในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือยังคงไม่ฟื้นตัว ตลาดหลักในการส่งออกมะพร้าวขณะนี้จึงเป็นโรงงานแปรรูปในจีน และไทยแทน แล้วยังต้องเผชิญกับการรุกของน้ำทะเลหนุนสูงที่รุนแรง ส่งผลให้ดอกมะพร้าวหลุดร่วง ตามมาด้วยผลผลิตที่ตกต่ำลงทั้งปริมาณและขนาด โดยพบว่าปริมาณลดลงประมาณ 20 % ส่วนขนาดผลมะพร้าวก็เล็กกว่าปีที่ผ่านมา น้ำหนักปกติสำหรับมะพร้าวส่งออกอยู่ระหว่าง 700-1,200 กรัม/ผล แต่ขณะนี้ผลผลิตที่สามารถส่งออกได้มีน้ำหนักอยู่ที่เพียงประมาณ 550 กรัม/ผล เท่านั้น
                คาดการณ์ว่าในอีก 3 สัปดาห์ที่ฤดูฝนจะมาถึงจะช่วยคลี่คลายปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงนี้ให้ดีขึ้นได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือนที่ต้นมะพร้าวจะกลับมาให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพอีกครั้ง นอกจากนี้เวียดนามยังหวังว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EUVFTA)  ซึ่งจะมีผลบังคับประมาณเดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคมปีนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจส่งออกให้กลับมาฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
    

ที่มา : FreshPlaza  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?