TH EN
A A A

แคนาดาตะลึง! พบผู้ป่วยติดอีโคไลจากอาหารสัตว์เลี้ยง

26 มิถุนายน 2563   

                สัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นสุนัขและแมวเป็นที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่ประชาชน อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านก็เป็นสินค้าอีกกลุ่มที่มีการจัดจำหน่ายมาก และในปัจจุบันเริ่มปรากฏความนิยมใช้อาหารสัตว์แบบเนื้อดิบเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการให้สัตว์ได้รับอาหารในรูปแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติ แต่อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้านรูปแบบนี้กลับสามารถสร้างความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ผู้เลี้ยงได้
                รายงานข่าวจากประเทศแคนาดาระบุว่าพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออีโคไล (Escherichia coli) สายพันธุ์ O157 ซึ่งทำให้เกิดอาการรุนแรงในมนุษย์ ในผู้ป่วยหลายราย โดยมีผู้ป่วย 2 รายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับเชื้อสายพันธุุ์เดียวกัน และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับอาหารสุนัขและสุนัขที่ได้รับอาหารแบบเนื้อดิบ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากผู้ผลิตเจ้าเดียวกัน จึงทำให้มีการเรียกคืนสินค้าชนิดนี้จากผู้ผลิตดังกล่าวจากท้องตลาดและผู้ซื้อแล้ว นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแคนาดายังสื่อสารถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดการกับอาหารสัตว์และสัตว์ที่ได้รับอาหารลักษณะดังกล่าว เพราะวัตถุดิบประเภทเนื้อดิบอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ และสัตว์เลี้ยงอาจได้รับเชื้อโดยไม่แสดงอาการ แต่แพร่ให้กับผู้เลี้ยงได้ หรือการจัดการอาหารสัตว์แบบเนื้อดิบอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเก็บหรือสัมผัสกับอาหารพร้อมรับประทานของมนุษย์ ก็อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับเชื้อได้เช่นกัน
                แนวโน้มความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยอาหารแบบเนื้อดิบกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ผู้ใช้อาหารสัตว์รูปแบบดังกล่าวจึงควรใช้ความระมัดระวังในการจัดการ โดยตระหนักว่าวัตถุดิบเป็นเนื้อสัตว์ดิบซึ่งอาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ ได้ และผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบดังกล่าวออกจำหน่ายก็ควรควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานเพื่อปกป้องผู้บริโภคด้วย

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?