TH EN
A A A

ยูกันดาจ่อขึ้นภาษีสินค้านำเข้า ดันภาคอุตฯ ในประเทศ ลดหนี้สาธารณะ

23 มิถุนายน 2563   

                ยูกันดาเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการส่งออกทองคำ และขณะนี้กำลังขยายการลงทุนในกิจการน้ำมันปิโตรเลียม ส่วนภาคเกษตร ก็มีทั้งการผลิตและพัฒนาทางการเกษตรในประเทศ แต่ก็ยังมีการนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรในปริมาณที่สูง (เช่นในรายงานข่าว: https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6962)
                ล่าสุด รัฐมนตรีคลังยูกันดาเปิดเผยว่ากำลังจะปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรขึ้นไปที่ 60% สำหรับรายสินค้าที่ผลิตได้เองในยูกันดา หรือที่ยูกันดามีศักยภาพในการผลิต และ 35% สำหรับรายสินค้าอื่น ๆ แต่จะยกเว้นภาษีให้กับสินค้าที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาคเกษตรของยูกันดา เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปนม โดยมาตรการทางภาษีข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมในประเทศ และลดการขาดดุลการค้า ดังกรณีการนำเข้าน้ำตาลทั้ง ๆ ที่มีการผลิตในประเทศ จนกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาล นอกจากนั้นรัฐบาลยังหวังว่าการปรับอัตราภาษีนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่มากถึง 13,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นหนี้ต่างประเทศถึงราว2ใน3ส่วน ทั้งนี้ยูกันดามียอดการนำเข้ารวมถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
                ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังยูกันดาอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการนี้ได้ จึงควรระมัดระวังในการลงทุนทำธุรกิจ ตลอดจนศึกษา วางแผน ปรับตัว และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา : https://www.monitor.co.ug/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?