TH EN
A A A

เยอรมนีพบสารพิษปลอมปนในเครื่องดื่มบรรจุขวด

19 มิถุนายน 2563   

                เครื่องดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมบริโภคโดยทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรสชาติให้เลือกหลากหลาย แต่การบริโภคโดยความคุ้นชินและไม่ได้พิจารณาความผิดปกติของสินค้าอย่างรอบคอบ อาจมีโอกาสได้รับอันตรายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกปลอมปนโดยจงใจ
                เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ที่ผ่านมาเกิดเหตุผู้บริโภคได้รับสารพิษจากเครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีการปลอมปนในเยอรมนี 3 รายด้วยกัน โดยผู้บริโภคที่ได้รับสารพิษซื้อเครื่องดื่มมาจากตลาดค้าอาหารสองแห่งต่างเครือกันในบริเวณตะวันตกของนครมิวนิค ซึ่งผู้ได้รับสารพิษมีอาการหนักถึงขั้นต้องนำส่งโรงพยาบาลหลังบริโภคไปเพียงไม่มากและพบความผิดปกติด้านกลิ่นและรสชาติ จึงคาดว่ามีการปลอมปนสารพิษรุนแรงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางตำรวจได้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ชื่อสารพิษดังกล่าว ทั้งนี้ยังพบสินค้าปลอมปนอีกเป็นจำนวน 1 ขวด และได้เก็บออกจากชั้นวางแล้ว ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนผู้กระทำและหามูลเหตุต่อไป

              ผู้บริโภคชาวไทยเองก็ควรระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค ไม่ซื้อสินค้าที่บรรจุภัณฑ์มีลักษณะผิดปกติหรือต้องสงสัย นอกจากนั้นผู้ผลิตและผู้ค้าเองก็ควรระมัดระวังตรวจสอบสินค้าที่จัดจำหน่ายให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?