TH EN
A A A

เทรนด์ผู้ประกอบการสหรัฐฯ เตรียมเลิกใช้ Ractopamine

10 มิถุนายน 2563   

                สาร Ractopamine เป็นสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสต์ ซึ่งผ่านการรับรองความปลอดภัยและใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา โดยผสมลงในอาหารสุกรเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อแดง เนื่องจากมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนและความเข้มสีของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ทั้งยังลดปริมาณไขมันได้ แต่ด้วยสารดังกล่าวมีมาตรการห้ามใช้ในหลายประเทศผู้นำเข้าสุกรที่สำคัญ ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาจึงปรับตัวเลิกใช้สารดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก
                แนวโน้มในการเลิกใช้สารแรคโตพามีนเริ่มต้นโดยบริษัทผู้บรรจุเนื้อสุกรรายใหญ่เพื่อส่งขาย (Major Packer) เกือบทั้งหมดได้ยกเลิกการใช้สารดังกล่าวในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผู้เลี้ยงสุกรต้องปรับตัวเลิกใช้สารดังกล่าวในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ทว่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในสหรัฐฯ ยังไม่เห็นด้วยต่อความเคลื่อนไหวข้างต้น เนื่องจากเห็นว่าสารดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมปรับตัวตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งหาวิธีการใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตทดแทนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
                ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่อนุญาตให้ใช้ Ractopamine และสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสต์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสารเร่งเนื้อแดง ความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาข้างต้นอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของสหรัฐฯ สามารถแข่งขันในตลาดที่ไม่ยอมรับสุกรที่ใช้สารแรคโตพามีนได้มากขึ้น รวมทั้งอาจชิงส่วนแบ่งการตลาดเนื้อสุกรของไทยบางส่วน ทั้งส่งผลกระทบต่อการพิจารณานำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ที่อาจมีความท้าทายยิ่งขึ้น          

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?