TH EN
A A A

เวียดนามจัดทัพบุกตลาดประมง รับสถานการณ์หลังโควิด-19

10 มิถุนายน 2563   

                เวียดนามเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท รวมไปถึงสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหาการส่งออกในช่วงโควิด-19 แล้วก็ตาม โดยสินค้าประมงเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่แข็งแกร่งของเวียดนาม ซึ่งมีปลาแพนกาเซียสและกุ้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้ประกอบการในเวียดนามกำลังหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ขณะนี้
                สำหรับปลาแพนกาเซียสแล้วมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งรวมกันกินส่วนแบ่งถึง 65% ของตลาดส่งออกทั้งหมด และมีการคาดการณ์ว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกปลาแพนกาเซียสไปยังตลาดเหล่านี้ดังที่เป็นมาได้อีกไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ทำได้ตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้า ทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ในขณะที่กุ้งนั้นผลประกอบการในไตรมาสแรกของเวียดนามยังมีการเติบโต และพึ่งชะลอลงในเดือนเมษายน โดยคาดว่าสถานการณ์ตลาดจะดีขึ้นหลังสิ้นไตรมาสที่สอง ซึ่งเมื่อประกอบกับความตกลงทางการค้าและสิทธิพิเศษทางภาษีของเวียดนามแล้วทำให้แนวโน้มยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่ นอกจากนั้นเวียดนามยังมีสินค้าประมงส่งออกอื่น ๆ อีกเช่นปลาทูน่า และยังคงมีการพัฒนาในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ จนถึงกระบวนการผลิตและการจัดการอีกด้วย
                เวียดนามจึงยังคงเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในตลาดโลกสำหรับตลาดสินค้าประมง ผู้ประกอบการไทยเองจึงควรพัฒนากลยุทธ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในสภาพความได้เปรียบต่ำ โดยอาจมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย หลีกหนีจากตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่มุ่งตลาดที่ทำกำไรมาทดแทนตลาดเดิมมากขึ้น

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?