TH EN
A A A

ไต้หวันและฮ่องกงห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเนเธอร์แลนด์

16 สิงหาคม 2549   

               ไต้หวันและฮ่องกงออกมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเนเธอร์แลนด์หลังจากมีการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ไม่รุนแรงในฟาร์มแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2549

               อนึ่ง สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ ไต้หวัน ระบุว่าจะคงมาตรการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ ไต้หวันนำเข้าลูกไก่จากเนเธอร์แลนด์เพื่อการเพาะพันธุ์

World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?