TH EN
A A A

NGO จี้ทรัมป์ปรับมาตรการแรงงานโรงงานปศุสัตว์

12 พฤษภาคม 2563   

                องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) แสดงความกังวลต่อ คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งมีใจความสำคัญกำหนดกฎหมาย Defense Production Act ให้กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีแหล่งโปรตีนเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ โดยอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ภายในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ และมีประเด็นข้อเสนอเพิ่มเติมได้แก่ ผู้บริหารของโรงงานควรมีมาตรการสำหรับการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) หากบริเวณใดที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ให้ติดตั้งที่กั้นระหว่างพนักงาน รวมถึงการเตรียมหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ที่เพียงพอสำหรับพนักงาน และพิจารณาจ่ายค่าจ้างในวันที่พนักงานลาป่วย หรือในกรณีการลาที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
                อนึ่งองค์กรดังกล่าวอ้างว่าการที่พนักงานต้องมาทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงงานมีความพร้อมด้านสุขอนามัยไม่เพียงพอ เช่นขาดอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงาน 17 รายจากโรงงานผลิตเนื้อสัตว์หลายแห่งได้เสียชีวิตลงเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ที่มา https://www.foodsafetynews.com/2020/04/trumps-order-to-keep-meat-plants-open-gives-big-business-a-loophole/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?