TH EN
A A A

เห็ดถอบกำลังจะมา! นักวิชาการเตือนผู้บริโภคระวังโบทูลินัม

8 พฤษภาคม 2563   

                ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์เกษตรและธรรมชาติในฤดูกาลออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก และหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคก็คือเห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะ ซึ่งในปัจจุบันปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์เห็ดถอบปรุงสุกบรรจุภาชนะปิดสนิทออกจัดจำหน่ายในท้องตลาดและช่องทางออนไลน์มากขึ้นแต่มีข้อควรระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ Clostridium botulinum ที่สร้างสารพิษโบทูลินัมอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
                เชื้อดังกล่าวเป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ทนความร้อน แล้วเจริญเติบโตสร้างสารพิษได้ในสภาพไร้ออกซิเจน โดยเชื้อสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่นในดิน อันเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเห็ดถอบ ตลอดจนวัตถุดิบอื่น ๆ เช่นหน่อไม้และเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย ทั้งนี้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยทั่วไปมักไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อได้ และภาชนะปิดสนิทเช่นกระป๋อง ขวดโหล หรือถุงสุญญากาศ ที่มีความเป็นกรดไม่เพียงพอก็เป็นสภาพที่สปอร์ของเชื้อจะงอกและเจริญเติบโตสร้างสารพิษได้ดี  ซึ่งสารพิษที่เกิดขึ้นไม่มีสี กลิ่น รส ให้เป็นที่สังเกตได้ ผู้บริโภคจึงไม่อาจรู้ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนสารพิษอยู่หรือไม่ ทำให้เกิดการบริโภคและได้รับอันตรายจากสารพิษในที่สุด โดยสารพิษดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย ปาก คอ ลิ้นแห้ง ม่านตาไม่ตอบสนอง ตามองเห็นภาพซ้อน กลืนยาก หายใจขัด ตาพร่ามัว เป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบการหายใจล้มเหลว จนเสียชีวิตได้ในที่สุด
               ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาของไทยได้เตือนสาธารณชนผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงข้อกังวลดังกล่าว และแนะนำว่าก่อนการบริโภคผลิตภัณฑ์ปรุงสุกในภาชนะปิดสนิทที่ไม่มีรสเปรี้ยว เช่นเห็ดถอบต้มในถุงสุญญากาศ จะต้องต้มให้เดือดไม่ต่ำกว่า 10 นาที ก่อนรับประทาน เพื่อทำลายสารพิษที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ผลิตก็ควรระบุข้อปฏิบัติดังกล่าวไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือช่องทางจัดจำหน่ายด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค              
 

ที่มา : Facebook ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณี บวรสมบัติ  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?