TH EN
A A A

รวันดาทุ่มงบซื้อไข่แจกเด็ก แก้ปัญหาโภชนาการ-ผ่าทางตัน COVID-19

7 พฤษภาคม 2563   

                รวันดาเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหาร จากผลการศึกษาในปี 2557/2558 พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ในรวันดา มีปัญหาพัฒนาการเจริญเติบโตหยุดชะงักถึงร้อยละ 38
                วิกฤติ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนโภชนาการในรวันดาทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากครัวเรือนประสบปัญหาขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ จนต้องซื้ออาหารที่มีส่วนประกอบหลักจากพืช เช่น ข้าวโพดบด ถั่ว และข้าว  จนจำต้องมุ่งซื้ออาหารหลักจากพืช เช่นข้าวโพดบด ถั่ว และข้าว มากกว่าแหล่งอาหารจากสัตว์เช่นไข่และเนื้อ ซึ่งมีความจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กวัยเจริญเติบโต
                ในขณะเดียวกัน ฝั่งผู้ประกอบการผลิตไก่ไข่ก็ประสบปัญหาการขายสินค้าจากมาตรการล็อคดาวน์ ที่ทำให้ทั้งผู้ซื้อหลักเช่น โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน และผู้ซื้อรายย่อย ต่างก็ลดปริมาณการสั่งซื้อไข่ จนกระทั่งราคาและยอดขายตกต่ำ และทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระขาดทุนจากค่าอาหารไก่ที่ยังจำเป็นต้องเลี้ยง โดยพบว่าผู้ประกอบการบางรายจำหน่ายไข่ได้เพียงครึ่งหนึ่งของที่ผลิตได้ต่อวัน และจนถึงขณะนี้มีไข่ไก่ถึง 1,600,000 ฟอง จากแหล่งผลิตหลัก 16 แห่งทั่วประเทศที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้
                เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งสองด้านพร้อมกัน รัฐบาลรวันดาจึงมีมติคณะรัฐมนตรีออกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจัดซื้อไข่ไก่จากผู้ประกอบการในราคาประมาณฟองละ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าราคาจำหน่ายปกติเล็กน้อย ไปแจกให้เด็กทั่วประเทศในอัตราคนละ 3 ฟองต่อสัปดาห์ ทำให้มาตรการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีและทันการณ์ต่อทุกฝ่าย

ที่มา : https://www.newtimes.co.rw/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?