TH EN
A A A

บังคลาเทศปิดพรมแดน อาหรับอุปสงค์เพิ่ม ทำข้าวอินเดียราคาพุ่ง

7 พฤษภาคม 2563   

                มาตรการล็อคดาวน์ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ของบังคลาเทศทำให้เกิดการปิดพรมแดนกับอินเดีย จนรถบรรทุกข้าวไม่สามารถข้ามพรมแดนไปส่งได้ ในอินเดียเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตเพราะมาตรการล็อคดาวน์เช่นกัน ทำให้โรงสีในรัฐเบงกอลดำเนินการได้เพียง 25-30% ของกำลังการผลิตปกติเท่านั้น แต่คำสั่งซื้อและสัญญาณความต้องการข้าวบัสมาติจากรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา และข้าวโกบินดอบบอกซึ่งเป็นสินค้า GI จากรัฐเบงกอลของอินเดียจากบังคลาเทศ กลุ่มประเทศอาหรับ โดยเฉพาะซาอุดิอารเบีย ตลอดจนสหภาพยุโรปและกระทั่งกัมพูชายังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้ ปัจจัยหลายประการเหล่านี้ประกอบกันทำให้ราคาข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้น 10-15% สู่ระดับประมาณ 860-870 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
                นอกจากการระบาดของโควิด-19 แล้ว ช่วงนี้ยังเป็นเทศกาลถือศีลอดของมุสลิมอีกด้วย ซึ่งตามธรรมเนียมของบังคลาเทศที่เป็นประเทศมุสลิมแล้วอาหารสำหรับการละศีลอดมักเป็นบิรยานีที่ทำจากข้าวบัสมาติ จึงทำให้ความต้องการข้าวเพิ่มดังที่เกิดขึ้น          

 

ที่มา : https://economictimes.indiatimes.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?