TH EN
A A A

Q1 2563 ไทยนำเข้าผักผลไม้เวียดนาม 3 เท่าตัว

30 เมษายน 2563   

                กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เวียดนามได้ส่งออกสินค้ากลุ่มผักและผลไม้มายังประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 50.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกสินค้าจากเวียดนามมาไทยทั้งหมด 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.5% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้เฉพาะเดือนมีนาคมมียอดส่งออกรวมมากถึง 554.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 16%
                เวียดนามกับไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีร่วมกันและตั้งเป้าผลประกอบการทางการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดปี 2563 โดยทั้งสองประเทศได้ตกลงความร่วมมือกันในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อยกระดับการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรด้วย

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?