TH EN
A A A

อาหารสัตว์จากผลพลอยได้เอธานอลเพิ่ม E.coli

14 ธันวาคม 2550   

              ผลการศึกษาของสหรัฐเรื่องหนึ่งพบว่า การเลี้ยงวัวควายด้วย distriller’s grain จะเพิ่ม E.coli 0157 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับมนุษย์

             ศาสตราจารย์ T.G. Nagaraja ระบุว่า พืชเอธานอลและผู้ผลิตปสุสัตวืสร้างความสัมพัฯธุ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน  โดยผู้เลี้ยงวัวควายได้ใช้ distriller’s grain ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอธานอลเป็นการเพิ่มรายได้จากผลพลอยได้ให้ผู้ผลิตพืชเอธานอลนี่คืดเหตุผลว่าทำไมโรงงานเอธานอลจึงอยู่มักติดกับสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ 

            ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า E.coli 0157 เพิ่มเป็น 2 เท่าในปศุสัตว์ที่เลี้ยงด้วย distriller’s grain เมื่อเปรียบเทียบกับปศุสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อื่น ซึ่งนับเป็นข้อสังเกตุที่มีนัยลึกซึ้งต่อการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร

ที่มา  :  Lexisnexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?