TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญกังวลความเสี่ยงหลังตลาดค้าสัตว์ป่าเอเชียกลับมาเปิดอีกครั้ง

27 เมษายน 2563   

                แม้ว่าปัจจุบัน ยังไม่สามารถสรุปที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสสาเหตุโรคโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ในสัตว์ภายในตลาดค้าสัตว์ป่า เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แล้วติดมาสู่มนุษย์ในที่สุด ส่งผลให้ตลาดค้าสัตว์ป่าหลายแห่งในประเทศจีนต้องสั่งปิดตามมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมเชื้อโรค แต่หลังจากประเทศจีนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้ว ตลาดค้าสัตว์ป่าเหล่านั้นก็กลับมาเปิดทำการซื้อขายในลักษณะเดิมอีกครั้ง
                ปัจจัยเสี่ยงในตลาดค้าสัตว์ป่ามาจากการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสุนัขและแมว ที่ยังมีชีวิต ถูกขังอยู่ในกรงแคบ ๆ อย่างแออัด และปะปนกันหลายชนิดผ่านกรงที่วางซ้อนทับกัน ซึ่งทำให้สัตว์เกิดความเครียดและแพร่เชื้อโรคออกมาปนเปื้อนกับสัตว์อื่น ๆ และเชื้อโรคพัฒนาขึ้นจนติดต่อสู่คนและก่อโรคอย่างรุนแรงได้
                นอกจากในประเทศจีน ประเทศอื่นเช่นเวียดนามก็มีการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวมากขึ้น เพราะเชื่อกันว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีฤทธิ์ร้อน ช่วยให้ร่างกายต้านทานเชื้อไวรัสได้ หรือในอินโดนีเซียที่ยังคงมีการจำหน่ายค้างคาวและสัตว์ป่าอื่น ๆ ร่วมกันในท้องตลาด ปะปนไปกับเนื้อปศุสัตว์ด้วย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเชื้อโรคมักไม่ติดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ปรุงสุก แต่ความเสี่ยงอยู่ที่การดำเนินการฆ่าและชำแหละสัตว์ในตลาดที่ทำให้มีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากสัตว์ อีกทั้งสัตว์หลาย ๆ ชนิดก็สามารถรับเชื้อโคโรนาไวรัสได้ การค้าสัตว์ป่าในลักษณะนี้จึงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินต่อไป  

ที่มา : https://www.independent.co.uk/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?