TH EN
A A A

ซาอุเพิ่มเงินอุดหนุนให้ข้าวและนมเด็กนำเข้า

14 ธันวาคม 2550    4832 ครั้ง

            เมื่อ  8 ธันวาคม 2550  กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียได้สั่งการให้กระทรวงการคลังอุดหนุนผลผลิต 2 ชนิด คือ ข้าวและนมเด็กนำเข้า  และให้คณะกรรมการระดับกระทรวงดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่มอบหมายนี้
• ข้าวนำเข้าจะได้รับการอุดหนุน        1,000 Saudi riyals/ ton
• นมเด็กนำเข้าจะได้รับการอุดหนุน     2-12 Saudi riyals/ ton
             การอุดหนุนนี้ไม่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เนื่องจากดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการควบคุม
นักเศรษฐศาสตร์และพ่อค้าของซาอุดิอาระเบียจำนวนมากคาดว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ  เนื่องจากซาอุดิอาระเบียตัดสินใจใช้นโยบายตลาดเสรีจึงได้รับประสบการณ์ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น  ซึ่ง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสินค้าพื้นฐานหลักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาก  ทำให้สัปดาห์ที่แล้ว ภาคเอกชนเพิ่มเงินเดือนพนักงาน

ที่มา  :  Gulfnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?