TH EN
A A A

สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย พบผู้ป่วยติดเชื้อ Listeria หลังบริโภคเห็ดนำเข้า

27 เมษายน 2563   

                องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) รายงานพบผู้บริโภคป่วยเป็นโรค Listeriosis จากการบริโภคเห็ดเข็มทองสดที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 30 ราย และเสียชีวิต จำนวน 4 ราย ในขณะที่ออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ที่ผ่านมามีการประกาศแจ้งเตือนเห็ดเข็มทองปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์เดียวกับสหรัฐฯ จำนวน 6 ครั้ง โดยเห็ดดังกล่าวเป็นสินค้าที่สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา นำเข้ามาจากเกาหลีใต้ ซึ่งหลังจากพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes ในเห็ดเข็มทอง ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าวจึงได้ประกาศเรียกคืนสินค้า และแจ้งหากผู้บริโภคมีความต้องการคืนสินค้า สามารถคืนได้ ณ ร้านค้าที่ซื้อ พร้อมรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
                ทั้งนี้ โรค Listeriosis เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes ที่มักพบปนเปื้อนในอาหาร และเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่ต่ำ ซึ่งหากบุคคลทั่วไปติดเชื้อจะแสดงอาการไม่รุนแรง ยกเว้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ที่อาจมีความเสี่ยงสูงโดยผู้บริโภคควรมีการจัดการเก็บอาหารอย่างปลอดภัย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรค Listeria ควรหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท และบริโภคอาหารที่ปรุงสุก

ที่มา : www.newfoodmagazine.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?