TH EN
A A A

เนื้อแกะนำเข้าในญี่ปุ่นยังราคาสูงต่อเนื่อง หลังออสเตรเลียมีปัญหาการผลิตส่งออก

27 เมษายน 2563   

                ราคาเนื้อแกะนำเข้าในญี่ปุ่นยังคงสูง โดยข้อมูลจากกระทรวงการคลังพบว่าในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ราคาอยู่ที่ประมาณ 980 เยนต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ถึง 9 % หรือเป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ.2531
                การที่เนื้อแกะนำเข้าในญี่ปุ่นมีราคาสูง เกิดจากออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อแกะรายใหญ่ผลิตส่งออกได้ลดลง ในขณะที่ผู้นำเข้าสำคัญ เช่น จีน มีความต้องการนำเข้าเนื้อแกะเพิ่มขึ้น เพราะอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์หลักในประเทศไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2562 ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรในจีนอย่างหนัก
                ข้อมูลจากหน่วยงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์เนื้อของรัฐบาลออสเตรเลีย (MLA) พบว่าจำนวนแกะที่เลี้ยงในปี พ.ศ.2562 ลดลงถึง 6.5% จากปี 2561 และคาดว่าในปีนี้อาจลดลงต่อเนื่องอีก 3.5% จากปัญหาทั้งด้านความแห้งแล้งและไฟป่าที่กินพื้นที่กว้างถึง 2 รัฐ และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขุนหรือเชือดแกะที่เลี้ยงไว้ โดยหากอากาศแห้งแล้ง จะไม่มีหญ้าเพียงพอสำหรับขุน ในขณะที่หากฝนตกชุกเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เกษตรกรจะขยายเวลาขุนแกะเพิ่มน้ำหนักตัว และลดการส่งแกะไปเชือด ทำให้ปริมาณเนื้อแกะในท้องตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ
                นอกจากนี้ ผู้นำเข้าในญี่ปุ่นยังกังวลเรื่องการจัดส่งเนื้อแกะจากประเทศผู้ผลิตสำคัญ โดยเฉพาะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพราะการระบาดของ โควิด-19 ทำให้ทั้งสองประเทศต้องดำเนินมาตรการ Social Distancing ในขั้นตอนการผลิต และส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและส่งออกมายังญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

ที่มา : NIKKEI  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?