TH EN
A A A

ทีมสกอตแลนด์ดันวิจัยไก่ทนแคมไพโลแบคเตอร์ต่อหลังผลยังไม่น่าพอใจ

23 เมษายน 2563   

                เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter spp.) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบได้ในมนุษย์ ซึ่งมนุษย์รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะเนื้อไก่ ที่มีการจัดการฟาร์มและกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดไก่ติดเชื้อแล้วเข้าสู่สายการผลิตและสู่ผู้บริโภคได้ในที่สุด ซึ่งข้อมูลในปี 2018 ในสหราชอาณาจักรมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์คิดเป็นมูลค่าถึง 712.6 ล้านปอนด์
                มีรายงานล่าสุดว่าคณะนักวิจัยจากสกอตแลนด์ได้ทดลองนำจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่สายพันธุ์ที่ทนต่อการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ไปปลูกถ่ายให้กับไก่สายพันธุ์ที่ไม่ทนต่อเชื้อ เพื่อปรับสภาพจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่ที่ไม่ทนต่อเชื้อให้เป็นแบบเดียวกับในลำไส้ไก่ที่ทนต่อเชื้อ โดยคณะนักวิจัยคาดว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีจากลำไส้ไก่ที่ทนต่อเชื้อจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้ ตามสมมติฐานจากรูปแบบการทดลองในหนูที่มีมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ผลการวิจัยในระยะแรกกลับพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ปลูกถ่ายมานั้นอาศัยอยู่ในลำไส้ไก่สายพันธุ์ไม่ทนต่อเชื้อได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และในทางกลับกันไก่ที่ได้รับการปลูกถ่ายยังมีโอกาสรับเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้ต้องติดตามผลดำเนินการเพิ่มเติมในระยะต่อไป พร้อมทั้งใช้หลักการรักษาสุขอนามัยของฟาร์มและกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันเชื้อไปพลางก่อน
อ่านงานวิจัยได้ที่ https://aem.asm.org/content/86/7/e02607-19

 

ที่มา: https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?