TH EN
A A A

เกาหลีใต้ ห้ามรถของภาคอุตฯปศุสัตว์ เข้าพื้นที่แทบชายแดน เหตุพบ ASF ระบาด

23 เมษายน 2563   

                เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ประกาศมาตรการสั่งห้ามรถยนต์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์เข้าไปยังฟาร์มสุกรแถบชายแดน เนื่องจากตรวจพบซากสุกรป่าตายจากการติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever : ASF) โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2563 นี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรในจังหวัดคย็องกี และคังว็อนจำนวน 395 แห่ง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ เตรียมแผนใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับดำเนินการฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวในแถบชายแดนที่ได้รับยืนยันพบการแพร่ระบาด
                ทั้งนี้ จากการรายงานการแพร่ระบาดของโรค ASF ในบริเวณแถบชายแดนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 พบสุกรป่าติดเชื้อ และตายจากโรคดังกล่าวแล้ว จำนวน 545 ตัว และตั้งแต่เกาหลีใต้ยืนยันพบการแพร่ระบาดของโรค ASF เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการกำจัดสุกร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว จำนวน 400,000 ตัว

 

ที่มา : http://www.koreaherald.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?