TH EN
A A A

นามิเบียผวาหวัดนก สั่งหยุดนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ และยูเครน

23 เมษายน 2563   

                เมื่อวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตร น้ำ และปฏิรูปที่ดินแห่งนามิเบียได้ประกาศระงับนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากมลรัฐเซาท์ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา และยูเครน จากเหตุพบการระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่ดังกล่าว
                จากรายงานในสหรัฐอเมริกาว่าพบการระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (highly pathogenic avian influenza: HPAI) ในไก่งวงของมลรัฐ เซาท์ แคโรไลนา (อ่านข่าวได้ที่: https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=6899) นามิเบียจึงห้ามนำเข้าและส่งผ่านสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตสำเร็จอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุดท้ายจากพื้นที่ดังกล่าวหลังวันที่ 16 มีนาคม 2020 เป็นต้นมา ซึ่งนับตามข้อมูลระยะเวลาฟักตัวของเชื้อ 21 วัน ของ OIE แต่จากการเจรจาร่วมกับ USDA แล้ว นามิเบียจะยังให้นำเข้าสัตว์ปีกจากพื้นที่อื่นของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดได้
                ในส่วนของการนำเข้าจากยูเครน ซึ่งก็มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนก โดยพบการระบาดตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2020 และควบคุมได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2020 นั้น นามิเบียจะอนุญาตให้นำผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุดท้ายก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2019 และหลังวันที่ 4 มีนาคม 2020 ได้เท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุกจากประเทศเหล่านี้อาจนำเข้าได้หากมีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์

 

ที่มา : https://www.namibian.com.na/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?