TH EN
A A A

เกษตรเวียดนามหนีตาย หันขายออนไลน์สู้วิกฤติ COVID-19

23 เมษายน 2563    24 ครั้ง

                วิกฤตการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคเศรษฐกิจในทุกประเทศ แต่ก็เป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจหลาย ๆ ภาคส่วนปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงภาคการเกษตรในเวียดนามด้วย
                บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรแห่งหนึ่งในเวียดนาม ซึ่งมีพันธมิตรธุรกิจเป็นครัวและโรงอาหารในโรงเรียนที่จำเป็นต้องปิดทำการในช่วงเวลานี้ ประสบปัญหายอดขายอย่างหนัก การส่งเสริมการขายออนไลน์จึงช่วยบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง เพราะผู้บริโภคก็หยุดการออกจากเคหสถาน แต่ยังจำเป็นต้องบริโภคอาหารตามปกติ ทำให้การขายสินค้าเกษตรเช่นผักต่าง ๆ ที่สะอาดมีคุณภาพทางออนไลน์จึงดำเนินไปได้ด้วยดี ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรอีกแห่งเปิดเผยว่าทางสหกรณ์ก็นำเสนอสินค้าเกษตรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งในช่วงเวลาวิกฤติได้ช่วยให้ทางสหกรณ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้นด้วย
                ทั้งนี้ แม้ว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นทางออกที่สำคัญในภาวะวิกฤติ การดำเนินการจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะต้องอาศัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการโฆษณาอย่างมาก ผู้มีประสบการณ์ในวงการอีคอมเมิร์ซแนะนำว่าสินค้าเกษตรที่จะขายออนไลน์ได้นั้นต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งการผลิตและเก็บรักษา ตลอดจนสามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน จึงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเติบโตได้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?