TH EN
A A A

ข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบหลายปี เหตุโควิดทำอุปทานสินค้าร่วง

20 เมษายน 2563    52 ครั้ง

                ราคาข้าวนึ่ง 5% ในประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ที่ 376-380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 และยังสูงกว่าเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 361-365 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ถือเป็นราคาข้าวส่งออกที่พุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน เนื่องจากปัญหาปิดประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต การเคลื่อนย้าย และขนส่งข้าวให้ทันความต้องการรับซื้อ ที่ยังคาดว่าจะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคมเป็นอย่างน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงระงับการซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี
                ราคาข้าวหัก 5 % ในประเทศไทยอยู่ที่ 530-538 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วที่ราคา 555-580 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556
                ในส่วนของเวียดนาม พบว่าไม่สามารถรายงานสถิติราคาข้าวหัก 5% ได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 แม้ว่ารัฐบาลได้ยกเลิกการระงับการส่งออกข้าวภายใต้โควตา 400,000 ตันต่อเดือน แต่ผู้ค้าหลายรายเห็นว่าแนวทางดำเนินการศุลกากรภายในประเทศมีความสับสนและสร้างความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการส่งออก

 

ที่มา : https://leaderpost.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?