TH EN
A A A

ไทยส่งออกไก่ไปยูเออีแล้ว

13 ธันวาคม 2550   
          หลังจากไทยได้รับการรับรองระบบฮาลาลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์(ยูเออี)แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน บริษัทซีพีก็เริ่มส่งออกเที่ยวสินค้าแรกของผลิตภัณฑ์ไก่สุกไปยูเออีแล้ว จำนวน 64 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท
          นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การรับรองระบบฮาลาลของไทยจะช่วยส่งเสริมการส่งออกไก่ไทยไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอ่าวอาหรับ หรือ GCC
          นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมไก่เนื้อเพื่อส่งออกไทยเปิดเผยว่า สภาเทศบาลยูเออีรับรองระบบ ฮาลาลไทยของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โรงเชือดไก่ 24 แห่ง และโรงแปรรูป 36 แห่ง หลังจากส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสมาตรวจสอบที่เมืองไทย ซึ่งซีพีเอฟเป็นบริษัทแห่งแรกที่ปิดดีลส่งออกไปยูเออีได้ในเดือนกันยายน คาดว่าการส่งออกในปีนี้จะได้ถึง 320,000ตันและจะเพิ่มอีก 5- 10%ในปีหน้า
ที่มา : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?