TH EN
A A A

โควิดดันอุปสงค์ข้าวสาลีและถั่วเหลืองโลกพุ่งขึ้นสวนทางข้าวโพด-DDGS

17 เมษายน 2563   

                จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ข้าวสาลี และถั่วเหลืองเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ไม่เฉพาะในสหรัฐฯ แต่อุปสงค์พืชอาหารเหล่านี้ได้เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เนื่องจากข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบผลิตขนมปังซึ่งเป็นอาหารที่ประชาชนนิยมในช่วงกักตัวอยู่บ้าน
                ในขณะเดียวกัน การคมนาคมที่ลดลงส่งผลต่อการใช้น้ำมันดิบและพืชพลังงานทดแทน รวมทั้งข้าวโพดที่ใช้ผลิตเอทานอล เช่น ในสหรัฐฯ พบว่าโรงงานผลิตเอทานอลที่ส่วนหนึ่งใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดผลิตไปถึงร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
                ส่วนถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ มีความต้องการสูงขึ้น เนื่องจากกากเมล็ดพืชและกากจากการผลิตเอทานอล (DDGs) ลดลง ทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากความกังวลการขาดแคลนสต็อกถั่วเหลือง เนื่องจากประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ เช่น อาร์เจนตินา เก็บเกี่ยวผลผลิตต้นฤดูกาลได้น้อยกว่าปกติ

 

ที่มา : https://www.agweek.com/business/markets/5036933-Consumers-seeking-comfort-a-boon-for-wheat-prices สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?