TH EN
A A A

รัสเซียระงับนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกโปแลนด์

13 ธันวาคม 2550   
          กระทรวงเกษตรของรัสเซียระงับการเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกจากโปแลนด์เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
          การระงับการนำเข้าชั่วคราวนี้ครอบคลุมสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทุกประเภท รวมทั้งขนและอาหารเสริม รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษา เชือดและแปรรูปสัตวแพทย์โปแลนด์ได้ส่งทีมเร่งด่วนเข้าพื้นที่และยืนยันการพบเชื้อที่ 2 ฟาร์มใน Plock ภาคกลางโปแลนด์ และได้สั่งการเข้มงวดการเข้าสู่เขตที่มีเชื้อระบาด
ที่มา : LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?