TH EN
A A A

อินเดียยกระดับความมั่นคงอาหารรับ COVID-19

16 เมษายน 2563   

                การระบาดเป็นวงกว้างของโควิด-19 ส่งผลรัฐบาลในหลายประเทศอาจจะต้องตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเก็บรักษาอาหารให้เพียงพออย่างน้อยที่สุด 6 เดือน โดยในส่วนของอินเดีย บทวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ผู้คร่ำหวอดรายหนึ่งเห็นว่า ภาคการเกษตรและแปรรูปอาหารและเครือข่ายผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจะทำให้อินเดียไม่ขาดแคลนผลผลิตแป้งสาลี ข้าว ถั่ว ผักและผลไม้ในชั่วเวลาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอินเดียจะไม่พบปัญหาขาดแคลนอาหาร หรือราคาที่สูงขึ้น แต่ราคาในท้องตลาดจะสูงขึ้นเนื่องจากการใช้มาตรการเปิดปิดตลาดและเคอร์ฟิวที่พักอาศัย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานดังนี้
     1) ปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาธัญพืช ควรลงทุนในการเพิ่มไซโลเก็บผลผลิต เนื่องจากปัจจุบันทั่วอินเดียมีไซโลเก็บรักษาผลผลิตเพียง 660,000 ตันเท่านั้น ในขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีที่อาจสูงกว่า 13.2 ล้านตัน ต้องคลุมพลาสติกไว้บนฐานปูนกลางแจ้งซึ่งไม่มีมาตรฐาน
     2) ปรับปรุงลานค้าธัญพืช (Mandis) ให้มีความทันสมัย เช่น ติดตั้งเครื่องมือทดสอบคุณภาพและคัดแยกผลิตผล จากเดิมที่ใช้วิธีตรวจสอบทางกายภาพและจากการดมกลิ่น
     3) เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการและขนส่งสินค้าที่ต้องควบควมอุณหภูมิเป็นพิเศษ (cold chains) เช่น สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง รวมถึงติดตั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเชือดอย่างถูกสุขลักษณะ

 

ที่มา : https://www.moneycontrol.com/news/coronavirus/covid-19-how-to-maximise-food-security-in-post-covid-india-5137821.html สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?