TH EN
A A A

สมาคม VASEP ของเวียดนาม ร้องสนับสนุนผู้ส่งออกอาหารทะเล

14 เมษายน 2563   

                เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ดำเนินการทำหนังสือเรียกร้องให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหาร พร้อมเสนอไปยังกระทรวงการคลังของเวียดนาม ซึ่งตามรายละเอียดได้เรียกร้องให้มีการขยายเวลาการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยจากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารของเวียดนาม เผยตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามลดลงมากกว่าร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีมูลการค้าเพียง 549 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
                ทั้งนี้ นี่จากปริมาณการส่งออกลดลง สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม จึงได้ดำเนินการเรียกร้องไปหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วน การยกเว้นดอกเบี้ย สำหรับการชำระหนี้สินล่าช้า การปรับลดค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินร้อยละ 20 -40 และการขยายสัญญาเช่าอย่างน้อยละ 6 เดือน – 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ระดมทุนมากขึ้น และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม หลังเผชิญการเกิดเชื้อไวรัส Covid-19 ระบาด นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม ยังเรียกร้องให้เลื่อนการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2563 ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต และส่งออกอาหารทะเลด้วย

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?