TH EN
A A A

แคนาดาสั่งปิดโรงเชือดหลังพบคนงานติด COVID-19

9 เมษายน 2563   

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 แคนาดา สั่งระงับการดำเนินงานของโรงเชือดแห่งหนึ่งในรัฐแอลเบอร์ตา หลังจากการได้รับรายงานพบเจ้าหน้าที่ภายในโรงเชือดดังกล่าวติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งสำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (CFIA) ได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเชือด พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน CFIA เข้าตรวจสอบโรงเชือด และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐแอลเบอร์ตา แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่โรงเชือดที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 รายดังกล่าว ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในส่วนกระบวนการผลิตเนื้อ พร้อมสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโรงเชือดรายอื่นๆ เป็นระยะเวลา 14 วันแล้ว ซึ่งโรงเชือดแห่งนี้ได้ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวัน และมีการทำความสะอาดภายในพื้นที่ปฏิบติงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน หน่วยงาน CFIA เผยโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อได้ดำเนินการลดชั่วโมงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านการผลิต
                ทั้งนี้ รัฐแอลเบอร์ตา เป็นรัฐที่มีโรงงานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากที่สุดของประเทศแคนาดา โดยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคได้มีการกักตุนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นจำนวนมาก ทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในท้องตลาดเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : http://www.thecattlesite.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?