TH EN
A A A

บริษัทเนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่มะกันปรับตัวรับมือวิกฤต COVID-19

8 เมษายน 2563   

                วิกฤตการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายแห่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมอาหารในสหรัฐอเมริกาที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่ในขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
                บริษัทผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าบริษัทต้องปรับกระบวนการผลิตและกระจายสินค้าหลายประการ รวมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานที่ของบริษัท ซึ่งขณะนี้กำลังจะปรับไปใช้ระบบสแกนด้วยอินฟาเรดในบางโรงงาน นอกจากนั้นยังต้องเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งในส่วนปฏิบัติงาน ห้องพัก และห้องเปลี่ยนชุดพนักงาน ซึ่งส่งผลให้ต้องพักกระบวนการผลิตในหลายโรงงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งวัน และยังต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเพิ่มเติมด้วย
                นอกจากนี้ ในบางโรงงานจำเป็นจะต้องหยุดทำการชั่วคราวเนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อ บริษัทก็จำเป็นจะต้องจัดการการกระจายวัตถุดิบที่กำหนดไว้ตามแผนเดิมไปยังโรงงานอื่นทดแทนโรงงานที่หยุดไป เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อการผลิตโดยรวมของบริษัท และบริษัทยังต้องออกแบบและสร้างระบบการผลิตใหม่ที่สนับสนุนการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ทั้งการสร้างระบบนำส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างสถานีการผลิตและการเพิ่มระยะห่างระหว่างพนักงานในไลน์ผลิต ตลอดจนการจัดหาห้องเพิ่มเติมนอกส่วนการผลิตให้เป็นห้องพักพนักงาน ซึ่งในบางโรงงานอาจต้องตั้งเต็นท์ให้เป็นห้องพักพนักงานกลางแจ้ง และยังได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษและเยียวยาชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคด้วย

 

ที่มา: https://www.globalmeatnews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?