TH EN
A A A

เกาหลีวิจัยน้ำมันหนอนแมลงวันลายในฐานะไขมันแหล่งใหม่ของไก่เนื้อ

7 เมษายน 2563   

                การศึกษาของมหาวิทยาลัยคอนกุก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้น้ำมันจากหนอนแมลงวันพันธุ์ลาย (BSFL) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต สุขภาพของระบบลำไส้ องค์ประกอบของกรดไขมันในร่างกาย และค่าทางชีวเคมีในน้ำเลือด ร่วมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระ ในไก่เนื้อ ผลการศึกษาพบว่าน้ำมัน BSFL สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่เสริมกรดไขมันสายกลางในเนื้อเยื่อ เสริมสร้างสุขภาพของระบบลำไส้ และเพิ่มความสามารถสารต้านอนุมูลอิสระในไก่เนื้อได้ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งไขมัน 3 แหล่งได้แก่ 1.) น้ำมันข้าวโพด 2.) น้ำมันมะพร้าว 3.) น้ำมัน BSFL ในลูกไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 เพศผู้ อายุ 1 วัน จำนวน 450 ตัว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้ได้รับสูตรอาหาร 3 สูตร ซึ่งเตรียมจากการผสมข้าวโพด และถั่วเหลืองเข้ากับน้ำมันที่ต่างกันทั้ง 3 ชนิด ปริมาณ 50 กรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 30 วัน
                ผลการศึกษาพบว่า การที่ไก่เนื้อกินไขมันจากแหล่งที่อุดมไปด้วยกรดไขมันสายกลาง (กรดลอริก และไมริสติก) จำนวนมากเช่นน้ำมัน BSFL และน้ำมันมะพร้าว สามารถเพิ่มอัตราแลกอาหาร (FCR) ได้ โดยพบว่า FCR มีค่าสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในไก่เนื้ออายุ 30 วันที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ำมัน BSFL ในขณะที่แหล่งไขมันจากน้ำมันทั้ง 3 ชนิด ไม่ได้มีผลต่อน้ำหนักอวัยวะ การพัฒนาลำไส้ และระดับเซรุ่มของไก่เนื้อ แต่พบว่าค่าอัตราส่วนของน้ำหนักต่อความยาวของลำไส้เล็กส่วนปลายมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อได้รับแหล่งไขมันจากน้ำมัน BSFL
                ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ในไก่เนื้อที่ได้รับแหล่งไขมันจากน้ำมันมะพร้าวพบว่าน้ำหนักของม้ามมีค่าต่ำที่สุดมีจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไปว่าก่อให้เกิดความบกพร่องได้หรือไม่ แหล่งไขมันจากน้ำมัน BSFL และน้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราร้อยละของกรดไขมันสายกลางในเนื้อเยื่อที่สะสมไขมันใต้ผิวหนัง ซึ่งไขมันสายกลางมีส่วนในการพัฒนาการย่อยสารอาหาร การดูดซึม รวมไปถึงการรวมกับกรดไขมันชนิดอื่นเพื่อพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อต่อไป อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสีเหลืองในอกไก่เนื้อ

 

ที่มา : poultryworld.net สรุปโดย : มกอช.
ข้อมูลฉบับเต็ม : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003257912030095X 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?