TH EN
A A A

ฟาร์มในอังกฤษเปิดขายสินค้าแบบไดร์ฟ-ทรู ลดสัมผัส-ต้านโควิด 19

7 เมษายน 2563   

                ฟาร์ม Tulleys ในเมืองครอว์ลีย์ เทศมณฑลเวสต์ซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ ได้เปิดการขายสินค้าเกษตรพื้นเมือง ได้แก่ ผักผลไม้ต่างๆ เนื้อสัตว์ สินค้าอบแห้ง ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากนมในรูปแบบขับรถผ่าน (ไดร์ฟ-ทรู) ตามรูปแบบที่นิยมในสหรัฐอเมริกา เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้คนให้น้อยที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของเจ้าของฟาร์ม ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ที่ผู้คนไม่ออกไปซื้อสินค้าตามปกติ ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมจากผู้คนที่เดินทางไปซื้อสินค้าสดอย่างล้นหลาม
                การดำเนินการในลักษณะไดรฟ์-ทรู ดังกล่าว ยังถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ร้านอาหาร ผับ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ปิดกิจการชั่วคราวเพื่อรับมือปัญหาการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?