TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าลดการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter ในสัตว์ปีก

2 เมษายน 2563   

                นิวซีแลนด์ กำหนดแผนปฏิบัติและเป้าหมายลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ในอาหารลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 หลังจากผลการศึกษาด้านความปลอดภัยอาหารของนิวซีแลนด์ ชี้ว่าปัจจุบันร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ป่วยจากการบริโภคอาหาร เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ปนเปื้อน โดยได้มีการเตรียมแผนการปฎิบัติงานลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ในปี 2563 – 2564  ซึ่งจะเน้นปรับปรุง ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับฟาร์ม และส่งเสริมด้านสุขอนามัยในกระบวนการผลิต พร้อมมีกฎระเบียบใหม่ ซึ่งจะกำหนดปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ที่อนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์ซากไก่แช่เย็น ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ รายงานเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter เป็นเชื้อสาเหตุสำคัญที่มักส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของนิวซีแลนด์ เผยควรดำเนินการจัดการ ทั้งในส่วนการปรุงเนื้อสัตว์ปีก การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีก แผนการจัดการความเสี่ยงของความปลอดภัยอาหาร เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลดการปนเปื้อนได้ถึงร้อยละ 50 ในปี 2549
                อนึ่ง ก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของนิวซีแลนด์ อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน (MPI) มีแผนลดการปนเปื้อนของเชื้อเเบคทีเรียCampylobacter ในอาหาร ระหว่างปี 2560 – 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในอาหารที่นิวซีแลนด์ และพบข้อมูลว่าในปี 2557 มีผู้บริโภคป่วยจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ในอัตราสูงถึง 88.4 คน จาก 100,000 คน ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการตามแผนลดการปนเปื้อน จะพบผู้บริโภคป่วยจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวลดลงเหลือต่ำกว่า 79.6 จาก 100,000 คน ภายในปี 2563

 

ที่มา : https://www.poultryworld.net/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?