TH EN
A A A

จีนแบนผู้จัดหาเนื้อหลายพันราย

7 ธันวาคม 2550    4810 ครั้ง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม กระทรวงพาณิชย์และการอุตสาหกรรมจีนได้แถลงว่าได้แบนผู้จัดหาเนื้อที่ไม่ได้มีทะเบียนอนุญาต 8,846 รายหลังจากได้เริ่มการรณรงค์พิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรในช่วง 6 เดือน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม –31 ตุลาคม 2550 ผู้จัดหามากกว่า 1.33 ล้านราย ซึ่งรวมทั้งซุปเปอร์ มาร์เกตุ ผู้แปรรูป และผู้ผลิตถูกตรวจสอบ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จำนวน 1,000 ตัน คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบด้านการกักกันได้รับการเปิดเผยระหว่างการรณรงค์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เน้นการควบคุมกำกับดูแลตลาดปศุสัตว์และเนื้อ และต่อสู้การฝ่าฝืนต่างๆ เช่น การขายเนื้อสุกรมีเชื้อโรคและขาดน้ำหนัก ที่มา : LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?