TH EN
A A A

หวัดนกระบาดซ้ำในยุโรป ล่าสุดใน บัลแกเรีย เช็ก โปแลนด์

3 มีนาคม 2563   

               บัลแกเรียพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N8 เป็นครั้งแรกบริเวณเมืองพลอฟดิฟ(Plovdiv) ตอนกลางของบัลแกเรีย ประกอบด้วยฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ในเขต Trilistnik ที่มีจำนวนไก่ในฟาร์มถึง 55,000 ตัว และฟาร์มเป็ดในเขต Padarsko ที่มีเป็ดกว่า 11,000 ตัว ซึ่งทางการบัลแกเรียได้กำจัดสัตว์ปีกทั้งหมดจากฟาร์มที่พบการระบาดของเชื้อ จำกัดการเคลื่อนย้าย และห้ามจำหน่ายไข่หรือสัตว์ปีกในระยะ 3 กิโลเมตรรอบพื้นที่การระบาด พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้นกป่าสามารถเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
              ในส่วนของเช็กพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N8 บริเวณตะวันออกของกรุงปราก(Prague) โดยทางการเช็คกำจัดสัตว์ปีกจำนวนกว่า 140,000 ตัวในฟาร์มเลี้ยง และอาจทำการกำจัดสัตว์ปีกอีกกว่า 120,000 ตัวในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบพื้นที่ติดเชื้อหากมีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
              ส่วนโปแลนด์พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N8 ถึง 7 ฟาร์มใน 5 จังหวัดตอนกลางของประเทศ จากรายงานตั้งแต่วันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2563 พบสัตว์ปีกติดเชื้อกว่า 47,254 ตัว ตายถึง 35,286 ตัว จากจำนวนสัตว์ปีกทั้งหมดกว่า 170,389 ตัว โดยสัตว์ปีกที่เหลือในฟาร์มต้องถูกกำจัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

ที่มา : www.thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?