TH EN
A A A

ระบบฉลากเขียวอาหารทะเลของญี่ปุ่น

6 ธันวาคม 2550   

              ระบบฉลากเขียวอันแรกของอาหารทะเลญี่ปุ่น “ Marine Eco-Label Japan ” (MEL) จะเริ่มแนะนำประมาณปลายปีนี้  นี่เป็นการประกาศโดยสมาคมประมงญี่ปุ่น (JFA) ในงานแสดงเทคโนโลยีและอาหารทะเลนานาชาติของญี่ปุ่นครั้งที่ 9 ที่โตเกียวระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม   เพื่อเป็นการเตรียมการแนะนำ MEL ในญี่ปุ่นจะได้รับการส่งเสริมโดยผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งองค์กรและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่ายอาหารทะเลรวมทั้งนักวิชาการและหน่วยงานของรัฐ   JFA จะเป็นฝ่ายเลขานุการของ MEL

ที่มา : Infofish

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?