TH EN
A A A

สหรัฐบังคับสินค้า GMO ต้องระบุฉลาก ตั้งเป้าลดความสับสนของผู้บริโภค

27 มกราคม 2563   

                ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาสหรัฐได้บังคับใช้ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม(genetical-modified organism) โดยสินค้าที่มีส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือผลพลอยได้จากการผลิต ที่ได้รับการรับรองจากทางการให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในสหรัฐ จะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่ามีการใช้วัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
               ข้อกำหนดการติดฉลากดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อลดความสับสนของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าเกษตรเพียงบางชนิดที่ได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถผลิตหรือจำหน่ายได้ ส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างทดสอบและพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ทางการค้า ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถแยกจากลักษณะภายนอกได้ว่าวัตถุดิบชนิดไหนผ่านการดัดแปรพันธุกรรมหรือไม่ และในปัจจุบันผู้ประกอบการในสหรัฐมีการใช้ตรา “Non-GMO Project” ซึ่งเป็นตราที่ออกโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรกันอย่างแพร่หลายกว่า 3,000 ตราสินค้า ในสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ แม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการดัดแปรพันธุกรรมก็ตาม เช่น เกลือ น้ำส้ม แครนเบอรี่ วานิลลาสกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค

ที่มา : www.freshplaza.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?