TH EN
A A A

ยูเครนพบหวัดนกครั้งแรกในรอบ 3 ปี

24 มกราคม 2563   

                มีรายงานว่าพบไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N8 ในเมืองวินนิตซา(Vinnitsa) ของยูเครน ทำให้มีการกำจัดสัตว์ปีกไปกว่า 4,856 ตัว ซึ่งนับเป็นการตรวจพบการระบาดเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N8 ที่เกิดการแพร่กระจายเนื่องจากมีนกอพยพเป็นพาหะ ได้มีการแพร่กระจายในภูมิภาคยุโรปตะวันออก เช่น โรมาเนีย สโลวาเกีย และฮังการี ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N8 อาจเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์ปีก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ ทั้งนี้ เชื้อไวรัส H5N8 ยังไม่มีรายงานว่ามีการติดเชื้อในมนุษย์

 

ที่มา : www.thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?