TH EN
A A A

รัสเซียเริ่มนำเข้าเนื้อบราซิล 1 ธันวาคม

6 ธันวาคม 2550    4818 ครั้ง

              กระทรวงเกษตรรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียจะเริ่มนำเข้าเนื้อจากบราซิล 8 รัฐเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2550  เป็นการยุติการห้ามนำเข้าเพราะโรคปาก-เท้าเปื่อย เนื่องจากไม่ปรากฏโรคเป็นเวลามากกว่า 1 ปีแล้ว  ดังนั้นโรงงานจากรัฐเหล่านี้ทั้งโรงเนื้อและไก่เพียงแต่ได้รับการประเมินจากคณะตรวจสอบของรัสเซียอีกครั้งในปี 2551 เท่านั้น  ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ปศุสัตว์ของ  8 รัฐที่เคยส่งออกมาไม่ได้ก็สามารถส่งเข้าไปยังโรงเชือดและโรงแปรรูปที่ได้รับการรับรองแล้วจากรัสเซีย  ส่วนโรงเชือดและแปรรูปรัฐอื่นๆใน 8 รัฐเพียงแต่รอการรับรองอีกครั้งเท่านั้น
บราซิลเป็นประเทศผู้จัดหาเนื้อรายสำคัญของรัสเซีย  คาดว่าการส่งออกเนื้อบราซิลมารัสเซียปีละประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัสเซียนำเข้าเนื้อวัว 254,000 ตันหรือ 40% ของความต้องการทั้งหมดจากบราซิลในปี 2549 โดยรัสเซียนำเข้าเนื้อสุกร 229,000 ตัน (37%) และสัตว์ปีกนำเข้า (15%)

ที่มา  :  LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?