TH EN
A A A

โปแลนด์ แจ้งพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาด

8 มกราคม 2563   

                เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ รายงานพบโรคไข้หวัดนก H5N8 สายพันธุ์รุนแรง (Highly pathogenic) แพร่ระบาดในแถบภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบไก่งวงติดโรคดังกล่าวแล้ว 40,000 ตัว และพบฟาร์มนกเชิงพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกภายในฟาร์มกว่า 350,000 ตัว
                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และกักกันรอบพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในรัศมี 3 กิโลเมตร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 

ที่มา : poultryworld.net สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?