TH EN
A A A

ผลไม้เวียดนามส่งออกจีนหด หลังจีนเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานนำเข้า

2 มกราคม 2563   

                การส่งออกผลไม้จากเวียดนามไปยังจีนลดลงกว่า 13.7% จากการที่จีนปรับมาตรฐานการนำเข้าผลไม้ เวียดนามส่งออกผลไม้ไปยังจีนใน 11 เดือนแรกของปี 2562 เป็นมูลค่า 2.08 พันล้านเหรียญ(ประมาณ6.2 หมื่นล้านบาท) ลดลงถึง 13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยผลไม้ที่มูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ มะพร้าวลดลง 34.9% แตงโมลดลง 24.6% รวมไปถึง แก้วมังกร ทุเรียน และมะม่วง ก็มีแนวโน้มส่งออกลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากการที่จีนได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับผลไม้นำเข้า ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยเพิ่มความต้องการในการตรวจสอบย้อนกลับ และมีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
                ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรจะต้องเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานการผลิต เพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานหรือเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบจากประเทศผู้นำเข้า


ที่มา : www.freshplaza.com สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?