TH EN
A A A

จีน สั่งเลิกแบนเนื้อวัวนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้ว

26 ธันวาคม 2562   

                จีน ประกาศสั่งยกเลิกการระงับห้ามนำเข้าเนื้อวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือนจากญี่ปุ่น หลังจากถูกสั่งห้ามนำเข้าเหตุพบการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งการสั่งยกเลิกการระงับดังกล่าว เนื่องจากจีนกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์อย่างรุนแรง หลังพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF: African swine fever) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และทำให้ราคาเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายในประเทศมีราคาสูง
                ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมศุลกากร และกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ได้สั่งยกเลิกการระงับห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากญี่ปุ่นแล้วบางส่วน หลังจากได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง แต่ข้อกำหนดในการตรวจสอบ และกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่างหาก รวมทั้งได้อนุญาตให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรบางส่วนจากญี่ปุ่น

ที่มา : http://www.ejinsight.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?