TH EN
A A A

อินโดนีเซีย เร่งฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มกุ้งกว่า 3 แสนเฮกตาร์

26 ธันวาคม 2562   

                อินโดนีเซีย เตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 300,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 2 ล้านไร่) ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาหารทะเล และลดการตัดไม้ทำลายป่าชายเลน ซึ่งสำนักข่าวในอินโดนีเซีย เผยข้อมูลของรัฐบาลในปี 2561 พบการทำลายพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า เพื่อเพาะเลี้ยงกุ้ง แต่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงร้อยละ 40 ที่ถูกใช้ประโยชน์ในการผลิต
                ทั้งนี้ แนวความคิดในการฟิ้นฟูฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีอยู่เดิมแทนที่จะหาพื้นที่ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งใหม่ ได้รับการชื้นชมจากองค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการทำลายป่าโกงกางในอินโดนีเซียเป็นจำนวนมาก อนึ่ง ในปี 2542 ธนาคารโลกเผยอินโดนีเซียได้มีการทำลายป่าชายเลน และต้นโกงกางจำนวนพื้นที่กว่า 350,000 เฮกตาร์ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ทำลายพื้นที่ป่าชายเลนที่มากที่สุด

 

ที่มา : https://www.undercurrentnews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?