TH EN
A A A

สหรัฐคุยเวียดนาม ขอลดภาษีส่งออกสินค้าเกษตร หวังลดขาดดุลการค้า

13 ธันวาคม 2562   

                จากการที่สหรัฐขาดดุลการค้ากับเวียดนามมูลค่าถึง 40 พันล้านเหรียญ(ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 46.3 พันล้านเหรียญ(ประมาณ 1.39 ล้านล้านบาท) เฉพาะใน 10 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นถึง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาเวียดนามให้มีการลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพื่อสร้างสมดุลทางการค้า ซึ่งทางการเวียดนามได้พิจารณาทบทวนอัตราภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทของสหรัฐ และอาจมีการปรับลดภาษีนำเข้าไก่จาก 20% ให้เหลือ 18% สุกรจาก 25% ให้เหลือ 22% แอปเปิ้ลและองุ่นจาก 10% เหลือ 8% และข้าวสาลีจาก 5% เหลือ 3% ภายในปี2563      
                ทั้งนี้สหรัฐได้ตั้งเป้าการเจรจาการลดภาษีครั้งนี้สำหรับไก่ให้เหลือ 14.5% ในปี2563 และทำการลดภาษีทั้งหมดภายในปี 2571 สำหรับสุกรให้เหลือ 18.9% ภายในปี 2563 และทำการลดภาษีทั้งหมดในปี 2570 รวมไปถึงการยกเลิกภาษีแอปเปิ้ล องุ่น และข้าวสาลีภายในปี 2563
   

ที่มา : www.bloomberg.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?