TH EN
A A A

เกาหลีใต้แจ้ง พบแม่น้ำใน Yeoncheon ปนเปื้อนเลือดสุกร

18 พฤศจิกายน 2562   

                กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลี ประกาศสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดสุกร ในเขต Yeoncheon จังหวัด Gyeonggi เหตุโรคอหิวาต์สุกรแอฟริการะบาด (ASF) รุนแรง โดยหลังจากได้รับการยืนยันเมื่อเดือน ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พบโรค ASF ระบาดภายในฟาร์ม 2 แห่ง และพบซากสุกรติดเชื้อจำนวน 8 ตัว ในเขต Yeoncheon และเขตปลอดทหาร (DMZ) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค AFS กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีได้สั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการกำจัดสุกรมากกว่า 160,000 ตัว รวมทั้งสุกรในฟาร์มที่ไม่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการกำจัดสุกรดังกล่าวแล้ว แต่พบสุกรจำนวน 47,000 ตัว ที่ยังไม่มีพื้นที่ฝันกลบจึงได้มีการวางกองไว้ซากสุกรดังกล่าว ที่ห่างจากพื้นที่เก็บน้ำดื่มเพียง 1 กิโลเมตร ส่งผลให้เลือดสุกรดังกล่าวไหลลงสู่ลำธาร
                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เร่งสกัดไม่ให้น้ำปนเปื้อนดังกล่าวไหลไปยังพื้นที่เก็บน้ำดื่ม และภูมิภาคอื่น ในขณะเดียวกันกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแหล่งน้ำดื่มในภูมิภาคดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำปนเปื้อน แม้ว่าโรคดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่โรคนี้เป็นโรคติดต่อในสุกร หากสุกรติดเชื้อแล้วจะไม่มีโอกาสรอดชีวิต

 

ที่มา : http://koreajoongangdaily.joins.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?