TH EN
A A A

รัสเซียตั้งเป้าทดแทนสหรัฐในตลาดถั่วเหลืองจีน

10 ตุลาคม 2562   

                จากความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐ ที่ส่งผลให้จีนเสาะหาตลาดถั่วเหลืองใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้าถั่วเหลืองทดแทนในส่วนที่ลดการนำเข้าจากสหรัฐ โดยมีรัสเซียเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จีนกำลังผลักดันไปสู่ความเป็นพันธมิตรในตลาดถั่วเหลืองอย่างเข้มข้น ซึ่งรัสเซียได้เตรียมพื้นที่กว่า 1 ล้านเฮคตาร์(ประมาณ 6.25 ล้านไร่) เพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และคาดว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากจีน
                ทั้งนี้ ในปี 2561 จีนมีการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐลดลงถึง 49.4% เหลือเพียง 16.64 ล้านตัน แต่รัสเซียมีกำลังส่งออกถั่วเหลืองทั้งหมดรวมเพียง 4.02 ล้านตัน จากความต้องการนำเข้าถั่วเหลืองปริมาณกว่า 80-90 ล้านตันต่อปีของจีน ซึ่งช่องว่างระหว่างความต้องการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนและความสามารถในการส่งออกถั่วเหลืองของรัสเซียนี้ ทำให้ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรรมและการท่าเพื่อส่งออกหรือกระจายสินค้าในบริเวณตะวันออกของรัสเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองส่วนใหญ่ของประเทศ
                จากความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนในตลาดถั่วเหลือง ประกอบกับความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์และการเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (non-GMO) คุณภาพสูง ทำให้รัสเซียอาจสามารถทดแทนสหรัฐในตลาดถั่วเหลืองของจีนได้ในอนาคตอันใกล้
    

ที่มา : www.ecns.cn  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?