TH EN
A A A

ออสเตรเลียเร่งนำเข้าหมูทดแทนการขาดแคลนในประเทศ

18 กันยายน 2562   

                การนำเข้าเนื้อสุกรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงถึงปริมาณที่มีการบันทึกไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ในขณะที่ ปี 2561 การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น
                Agra-Europe (AgE) รายงานว่า การขาดแคลนเนื้อสุกรที่เกิดขึ้นจากอาหารสัตว์ราคาสูง ส่งผลให้การผลิตเนื้อสุกรในออสเตรเลียไม่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไป รวมถึงการบริโภคเนื้อสุกรต่อประชากรเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตเนื้อสุกรจึงต้องลดการผลิตและเปิดโอกาสทางการตลาดในการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ
                จากสถิติปี 2561 ออสเตรเลียถือเป็นผู้นำเข้าเนื้อสุกรอันดับ 9 ของโลก และเป็นผู้นำเข้าเนื้อสุกรสำคัญ อันดับที่ 7 ของสหภาพยุโรป โดยนำเข้าในปริมาณ 100,000 ตัน
                ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความต้องการเนื้อสุกรที่มากขึ้นของออสเตรเลีย โดยสถิติครึ่งแรกของปี 2561 สหรัฐอเมริกาเพิ่มการส่งออกไปยังออสเตรเลียถึง 43% ในขณะที่ เดนมาร์กและไอร์แลนด์เพิ่มการส่งออกไปยังแถบซีกโลกใต้
                ในส่วนของผู้จัดหาสำคัญรายอื่น อาทิ เนเธอร์แลนด์และแคนาดา อยู่ในช่วงขาดทุนในการขาย โดยเฉพาะสถิติการส่งออกของแคนาดาปี 2562 นี้มีปริมาณลดลงถึง 5,490 ตัน (23%)

 

ที่มา : thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?