TH EN
A A A

รายงานคืบหน้ากัญชงภายใต้กฎหมาย Farm Bill 2018

11 กันยายน 2562    112 ครั้ง

                ตามที่สหรัฐอเมริกาประกาศกฎหมาย Agriculture Improvement Act of 2018 หรือที่เรียกว่า Farm Bill 2018 ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอนุญาตให้เกษตรกรสหรัฐฯ ปลูกกัญชงเชิงการค้า และสามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามนโยบายสนับสนุนการผลิตเช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นั้น ปัจจุบัน USDA กำลังดำเนินการยกร่างระเบียบการผลิตกัญชง และเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะให้มีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2562 เพื่อรองรับการเพาะปลูกปี 2563
                ทั้งนี้ USDA มีกฎระเบียบอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อการเพาะปลูกได้ โดยต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากหน่วยงานคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติของประเทศผู้ส่งออก (ในกรณีของประเทศไทยคือกรมวิชาการเกษตร) เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์และการปลอดศัตรูพืช ตามเอกสารแนบ

 

ที่มา : ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ รายงานคืบหน้ากัญชงภายใต้กฎหมาย Farm Bill 2018.docx 15 KB 273

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?