TH EN
A A A

จีนยกร่างยุติโควตาภาษีนำเข้าน้ำมันพืช

14 สิงหาคม 2562   

                จีนดำเนินการพิจารณายกเลิกกำหนดโควตาภาษีนำเข้าน้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศขยายช่องทางการนำเข้าน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคหลายประเภท
                เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดการรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการกำหนดโควตาภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรที่ยกเลิกการกำหนดโควตาภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม ในขณะที่ สินค้าประเภทข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว น้ำตาล และฝ้าย ยังคงกำหนดโควตาภาษีนำเข้าไว้เช่นเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลจีนกำลังปรับโครงสร้างการบริโภคน้ำมันพืชในประเทศ โดยการสนับสนุนให้นำเข้าน้ำมันที่ยังไม่เป็นที่นิยมในตลาดจีน อาทิ น้ำมันปาล์ม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองจากแหล่งหลักอื่นๆ มากขึ้น
                อนึ่ง ก่อนหน้านี้จีนพึ่งพาถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก แต่ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ทางการค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้จีนเริ่มพิจารณาขยายช่องทางการนำเข้าถั่วเหลืองเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศ

 

ที่มา : www.globaltimes.cn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?