TH EN
A A A

จีนจับมือรัสเซียขยายตลาดนำเข้าถั่วเหลือง

8 สิงหาคม 2562   

                จีนและรัสเซียตั้งเป้าสร้างความร่วมมือในการนำเข้าถั่วเหลืองจากรัสเซีย ในรูปแบบความตกลงการค้าแบบทวิภาคี(bilateral) ที่มีความครอบคลุมทั้งในด้านข้อกำหนดตลาด และเดินหน้าความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืนผ่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันถั่วเหลืองที่รัสเซียส่งออกไปจีนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออก แต่ด้วยการขยายความร่วมมือทำให้จีนยินดีนำเข้าถั่วเหลืองที่ผลิตในภาคตะวันตกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้การส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีนสามารถทำได้จากทุกภาคของรัสเซีย รวมไปถึงการเพิ่มเส้นทางขนส่งถั่วเหลืองไปยังเมืองท่า และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของจีน โดยในปี 2561 จีนมีการนำเข้าถั่วเหลืองจากรัสเซียกว่า 817000ตัน เพิ่มขึ้น 64.7% จากปีก่อนหน้า และในเดือน กรกฎาคม 2562 บริษัทในจีนมีการนำเข้าถั่วเหลืองจากรัสเซียผ่านเส้นทางทะเลกว่า 4400ตัน
                ทั้งนี้ในปี 2561 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีน-รัสเซียทำสถิติสูงกว่า 5 พันล้านเหรียญ(ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นกว่า 28.2% จากปีก่อนหน้า และจากทั้งหมดนี้ จีนมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากรัสเซียเป็นมูลค่ากว่า 3.21 พันล้านเหรียญ(ประมาณ 9.8 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นกว่า51.3% จากปีก่อนหน้า

    
ที่มา : www.ecns.cn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?