TH EN
A A A

สินค้าเกษตร US นำเข้าจีนถดถอย เหตุสงครามทางการค้า

1 กรกฎาคม 2562   

                กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนเผยว่า จีนลดการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา และเริ่มเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่น โดยอาจมีปัจจัยสำคัญมาจากประเด็นสถานการณ์สงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ปริมาณการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาลดลง 55.3% คิดเป็น 32.73 พันล้านหยวน (4.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเฉพาะปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาลดลงถึง 70.6% ในช่วง 4 เดือนแรก เหลือเพียง 4.31 ล้านตัน รวมถึง การนำเข้าฝ้ายจากสหรัฐอเมริกาลดลงได้เช่นเดียวกัน โดยปริมาณนำเข้าเพียง 60% จากการคาดการณ์ในขณะที่ ปริมาณนำเข้าสินค้าเกษตรจากตลาดอื่น อาทิ บราซิล ประเทศในกลุ่มอาเซียน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
                นักวิเคราะห์การเกษตรของจีนกล่าวว่า จีนเป็นตลาดส่งออกฝ้ายอันดับสองของสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็น 17% ของการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การนำเข้าฝ้ายของจีน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าคงคลังสำรองของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ โดยจากสถิติปี 2560 มีปริมาณการนำเข้าฝ้ายจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 505,400 ตัน ซึ่งคิดเป็น 4.1% ของปริมาณสินค้าคงคลังสำรองของจีน และปัจจุบันจีนกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปลดการนำเข้าฝ้ายจากต่างประเทศ
                ทั้งนี้ ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของสหรัฐอเมริกามีการเรียกร้องให้ยุติสงครามทางการค้าอยู่หลายครั้ง เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และราคาถั่วเหลืองเริ่มลดลงระหว่าง 20-25% หรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่ยังไม่มีการกำหนดภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่า หากสงครามทางการค้ายังคงยืดเยื้อ อาจเป็นไปได้ว่าภาคอุตสาหกรรมเกษตรของสหรัฐจะสูญเสียการครองสัดส่วนทางการค้าและยากต่อการได้คืน

 

ที่มา : www.globaltimes.cn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?